โรงแรม & รีสอร์ท มัลดีฟส์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว : 11/06596 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว : 11/06596
ติดต่อสอบถาม:080 271 3809, 02 130 1396 Ext 114 อีเมล์:maldivesfunclub@outlook.com